Το 1821 στις παραστατικές τέχνες

Η επανάσταση του 1821 εμφανίστηκε από νωρίς στις παραστατικές τέχνες και η εκεί παρουσία της, πολύπλευρη και μακροχρόνια, συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας. Επιλέξαμε να παρουσιάσουμε αρχικά ορισμένα τεκμήρια από το χώρο του θεάτρου, καθώς το θέατρο συνδέθηκε με το ’21 ήδη από τα χρόνια της προετοιμασίας της επανάστασης.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s