ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ)

Αγίου Ανδρέου 5, Αθήνα, Τ.Κ. 10556
Τηλέφωνο: 210 – 3211149, Fax: 210 – 3213667,
E-mail: info@elia.org.gr

Βασιλίσσης Όλγας 108, Θεσσαλονίκη
Ταχυδρομική διεύθυνση Τ. Θ. 507 42, Τ.Κ. 540 14,
Τηλέφωνο: 2310295176, Fax: 2310853380,
E-mail: eliathes@miet.gr

Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης

Θουκυδίδου 13, 105 58 Αθήνα
Τηλ.: 210 3221 335
Φαξ: 210 3245 089

Βασιλίσσης Όλγας 108, Θεσσαλονίκη
Ταχυδρομική διεύθυνση Τ. Θ. 507 42, Τ.Κ. 540 14