Το θυμωμένο καράβι

Από την ενότητα «Ζαχαρίας Παπαντωνίου» του Γενικού Αρχείου ΕΛΙΑ/ΜΙΕΤ παρουσιάζουμε το χειρόγραφο του «Θυμωμένου καραβιού». Το ποίημα αναφέρεται στην πυρπόληση της τουρκικής ναυαρχίδας από τον Κωνσταντίνο Κανάρη στη Χίο, τον Ιούνιο του 1822. Ακολουθεί η έντυπη μορφή του ποιήματος και η παρτιτούρα της μελοποίησής του από την έκδοση: Ζαχαρίας Παπαντωνίου, Τα χελιδόνια, ποιήματα για παιδιάμουσική Γεωργίου Λαμπελέτ, Αθήνα, Βιβλιοθήκη Εκπαιδευτικού Ομίλου, 1920. Η εικονογράφηση, που επίσης αναπαριστά την πυρπόληση της τουρκικής ναυαρχίδας, προέρχεται από Το ηρώον του αγώνος της «εν Αθήναις Ελληνικής Εκδοτικής Εταιρίας», τεύχος 3 (Βιβλιοθήκη ΕΛΙΑ/ΜΙΕΤ). Στην έκδοση αυτή του 1910 περιλαμβάνονταν «40 τετραχρωμίαι κατ’ αντιγραφήν των εν Μονάχω εικόνων του Φον Ες» και προλόγιζε ο Σπυρίδων Λάμπρος.