Το 1821 στις παραστατικές τέχνες

Η επανάσταση του 1821 εμφανίστηκε από νωρίς στις παραστατικές τέχνες και η εκεί παρουσία της, πολύπλευρη και μακροχρόνια, συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας. Επιλέξαμε να παρουσιάσουμε αρχικά ορισμένα τεκμήρια από το χώρο του θεάτρου, καθώς το θέατρο συνδέθηκε με το ’21 ήδη από τα χρόνια της προετοιμασίας της επανάστασης.